Udvalg i CK Aarhus
14-11-2013
Alle disse medlemmer udfører frivillige opgaver i klubbens udvalg - især aktiviteter for andre klubmedlemmer. Vi håber at alle medlemmer har respekt for det frivillige arbejde og at man husker at give lidt tilbage, når man har en god oplevelse.
De faste udvalg i CK Aarhus (udpeget på Generalforsamlingen):
Licensudvalget
...
Kontaktperson i bestyrelsen er Johnny Franck
mailto:licens-udvalg@ckaarhus.dk?subject=Licensudvalget
Motionsudvalget
Kai Hansen
Jens Bjørn Poulsen
Gorm Laursen
Marianne Schmidt
mailto:motions-udvalg@ckaarhus.dk?subject=Motionsudvalget
Baneudvalget
Johannes Ollerup Sall
Kim Hylleberg Mikkelsen
Kontaktperson i bestyrelsen er Kim Hylleberg Mikkelsen
mailto:bane-udvalg@ckaarhus.dk?subject=Baneudvalget
Terrænudvalget
Vacant - der er ingen medlemmer
Børn- & ungeudvalget
Ad Hoc udvalg:
Sponsorudvalget
Vacant - der er ingen medlemmer
Licensløbsudvalg (etabl. under licensudvalget)
Johan Kjølhede Overgaard
Dorthe Svanholm Thomsen
Michael Larsen
Jens Holm Gylling
Torben Skovgaard
Kristian Langballe
Henrik Woer
(Jacob Rohde)
Kontaktperson i bestyrelsen er ....
mailto:licensloebs-udvalg@ckaarhus.dk?subject=Licensløbsudvalget
Talentudvalget (etabl. under bestyrelsen)
Vacant - der er ingen medlemmer
Århus Rundt udvalget (etabl. under motionsudvalget)
Festudvalget
Mille Albæk Pedersen
Eskil Vammen
Kontaktperson i bestyrelsen er ....
mailto:fest-udvalg@ckaarhus.dk?subject=Festudvalget
Turleder Motion (etabl. under motionsudvalget)
Peter Holm Nielsen (1)
Kristian Birkmose (1)
Frank Jensen (1)
Jens Bjørn Poulsen (1)
Mille Albæk (1)
Kjeld Liisberg (1)
Jens Esbensen (1)
turleder1-motion@ckaarhus.dk

Preben Bang Nielsen (2)
Michael K. Larsen (2)
Michel Denieul (2)
Per Blenker (2)
Henrik Tolbøl (2)
Palle Nørgaard Christensen (2)
Kai Hansen (2)
Gorm Laursen (2)
turleder2-motion@ckaarhus.dk

Henrik Andresen (3)
Henning Kristensen (3)
Flemming Birk (3)
Jørn Skovsen (3)
Birger Christensen (3)
Erik Lund Christensen (3)
turleder3-motion@ckaarhus.dk
Kommunikationsudvalget
Kjeld Liisberg
René Wibholdt
Frederik M. Hansen
Tim Rasmussen
Niels Mogensen
Henrik Andresen
Uggi Kaldan